Шерпаланг ин пайвандии ду гурбаи калон мебошад


Шерпаланг ин пайвандии ду гурбаи калон мебошад. Шерпаланг ин авлоде мебошад,ки аз алокаи байни шери нар ва паланги мода ба вучуд омада аст.(шери нар ва паланги модина). Аз ин хусус шерпаланг аз омехтакунонии ду паншер зоти нари шер ва модаи паланг пайдо шудааст. Дар айни замон, ин гуна омехташави дар олами вахшии хайвонот ба назар намерасад, аммо дар шароити зиндонкунонии хайвонот омехташавии шерону палангон назаррас аст. Шерпаланг пурра хайвони вахши мебошад. Шерпаланг яке аз хайвони вахшии серистеъмолкунандаи гушт дар дунё аст. Шерпаланг хам дар байни зотхои гурба ва хам дар байни хайвоноти вахши калонтарин хайвон ба хисоб меравад. Хам паланг ва хам шер дар чусса аз шерпаланг ду маротиба хурд хастанд.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK