Liger - Informasjon, bilder, fakta, forskning, Profiler og Magazine artikler


Liger er en krysning av to store kattedyr. Det er et avkom som er et resultat av en paring mellom en hannløve og en hunntiger. Med andre ord er liger et resultat fra et kryss-avl mellom to panter arter, hannløver og hunntigere. Til nå har denne krysningen bare skjedd i fangenskap, og ikke i villmarken. Liger er et kjøttetende dyr. Det er det største kjøttetende dyret i verden. Ligeren er også det største blant alle kattedyr og er også det største blant kjøttetende arter. Både løver og tigere er mindre enn halvparten av størrelsen til ligerene.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger er en Hybrd Animal.
Liger er en Hybrd Animal. Hybrd av mannlig løve og kvinnelig tiger. 

Ligere har blitt utbredt med hensikt (med vilje) de siste 200 til 300 årene. Løver og tigere har alltid vert et symbol på styrke og makt. Derfor var de svært populære blant konger og prinser. Historiske bevis tyder på at i 1799, kom den aller første ligeren til verden. India ble det første landet til å ha Liger unger avlet bevisst over jordsmonn. Dette beviset er basert på maleriet av ligere fra 1799. Derfor er det høyst sannsynlig at ligere ble født før maleriet ble laget også. Ligere ble også reproduserte senere i land som Frankrike, Tyskland og England osv. i det 19. og 20. århundre. I de Forente Stater ble den første ligeren født i 1948, det var Ligeren Shasta. Den første ligeren i Kina ble født i 2001, Den første fødte ligeren i Sør Korea var i 1997, den første ligeren født i Russland var rundt 2004 og den første ligeren noen gang født i Taiwan var i August 2010.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger veier 900 pund
liger veier 900 pund.Faktisk noen ligere har veid mer enn 1600 pund for. 

Det finnes veldig få Ligere rundt om i verden. Det lave antallet skyldes at de kun avles opp i dyrehager og ikke i den frie natur, som andre kattedyr. I følge ulike kilder finnes det omtrent 100 ligere rundt om i verden. I 1972 fantes det bare èn, som bar navnet Shasta. De fleste finnes i USA (ca. 30). Den nest største bestanden finnes i Kina (ca. 20). Antallet er beregnet fra 2010.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger bilde i USA.
bilde av en ligere i USA. 

Ligere har enorme kropper, større og sterkere ben og større tenner. Munnen på en liger er like bred som skuldrene til en voksen mann. De er ikke større enn en løve eller en tiger, men enkelte deler av en liger er større enn en løve eller en tiger. Ligere har større bakføtter enn både løver og tigere. Bakfotene til en liger er cirka 1,4 meter lange, fra poter til hofter. På den andre siden, fra potene på framføttene til ørespissene er en liger to meter høy. En liger er derfor større enn en løve eller en tiger totalt sett. Som et resultat av dette, er det ikke vekt eller lengde som gjør den stor, men den enorme beinbygningen som gjør den størst.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger 1,3 meter lang.
Liger er 13 meter lang. 

Liger er en største kattearten blant alle pantere i verden. Årsaken er at ligere har stor vekt og en gigantiske kroppsstruktur. En normal liger kan veie rundt 400 kilo. Den tyngste ligeren som noen sinne er registrert veide hele 726 kilo. Denne ligeren levde i Wisconsin i USA. Andre kattearter som tigre og løver bærer normalt bare halvparten eller mindre av vekten til en liger. En tiger er i stand til å nå i overkant av 250 kilo som maksimal vekt. Normalt sett når en løve maksimalt en vekt på litt over 200 kilo. Dette gjør liger til den største katten på jorden.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger veie 400 kilo
liger veie 400 kilo 

Mellom ligere er hannløvene er dominantiske i forhold til vekt og størrelse. Det samme gjelder løver og tigre der hannløvene er større enn hunnløvene. En hann liger kan veie 500kg men vekten kan komme helt opptil 725kg. På den andre siden ligger hunn ligeren på 181 -317kg. Hannløver og tigre har også denne vekten. En hunn liger som veier så mye er et klart tegn på at den mindre versjonen av ligerne domminerer den beste versjonen av hann løver og tigre.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger kvinnelige liten.
kvinnelige liger liten. 

Liger er også den lengste store katte arten i verden. De kan være så lang som 3,66 meter . Blant firbente pattedyr, er denne lengden den lengste som noensinne er registrert. Selv de ville afrikanske bøfleene er bare 3,35 meter lange. Tigere på den andre siden er nesten 10 meter lang. Løver er 8-9 meter i lengde. Stå på bakbeina, kan en Liger lett nå toppen av en dobble Decker buss og en av de ligerene "Hercules Liger" har vist at så vel i en av sine bilder.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger Lendge! ligere er svært lang i forhold til løver og tigre.
ligere er svært lang i forhold til løver og tigre. 

Ligere vokser fortere enn løver og tigere. Til og med et lite ligerbarn vokser fortere enn tiger- og løvebarn. En 60 dager gammel liger er omkring 7 kg. Mens et tigerbarn på samme alder veier rundt 4 kg. En 90 dager gammelt ligerbarn veier omkring 16 kg. Mens et tigerbarn bruker 120 dager på å nå den samme vekten. Ved fødselen har både liger - og tigerebarna den samme vekten. Det samme gjelder løvebarn. Dette er en klar indikasjon på at veksten på ligerbarn er svært mye raskere enn tigere - og løvebarn.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger vokse raskere
liger vokse raskere 

Det er fortsatt lite kunnskap om hvorfor Ligere er i stand til å vokse og bli så mye større i forhold til deres foreldre. Det er mye forskning iverksatt for å klare å forstå hva som får Ligere til å vokse slik. Forskere har funnet et spor så langt, som viser at Ligere nemlig mangler forebyggende hormoner mot å vokse. Dette gjør at de ikke slutter å vokse. Denne teorien har blitt mye kritisert fordi hvis Ligere besetter seg av slike hormoner hvorfor stopper de da å vokse etter bare 8 til 9 år?

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger vekst gener er svært aktive.
Liger vekst gener er svært aktive. De fortsetter å vokse raskere enn løver og tigre. 

En liger har nøyaktig samme type stripete pels og hudfarge som hos en tiger. Men pelsen til en liger har mye svakere striper enn en tiger, og har ikke den samme svarte kontrasten. De representerer mer en brownish farget versjon av stripene. Den flotte stripete kontrasten er spesielt stor når en liger er ung. Når den blir eldre blir stripene mer dempet og vanskeligere og se.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger har tiger striper. Huden fargen på liger er akkurat som det av løven.
liger har tiger striper.  

Kroppsbygningen til ligerne ligner løvens kroppsbygning. I noen tilfeller har de mannlige ligerne man. Men det hender også at de mannlige ligerne ikke har man. Det kommer faktisk an på arvestoffene de arver fra foreldrene sine. Manen til ligerne er ikke så stor. Hvis ligerne har man, er manen naturlig veldig velstelt. Løver, på den annen side, har veldig tunge, bustete maner. Halen til ligerne ligner veldig på halen til en tiger. Den har striper både på hale og kropp. I noen tilfeller er halen helt lik tigerens hale.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger har en tiger halen.
liger har en tiger halen. Noen ligers har rapportert å ha en løve hale også. 

Ligere har samme antall tenner som løver og tigere. Løver har 30 tenner, slik som tigere. Derfor har også liger 30 tenner. Den største forskjellen mellom tennene til en liger i motsetning til løver og tigere, er imidlertid at ligern tenner er mye større. Hjørnetennene dens er dobbelt så lang som tigrenes og løvenes hjørnetenner. Liger har også større kjevebein enn tigere og løver. Derfor er bredden på ligrar tenner også større. Dette indikerer at styrken og intensiteten i et bitt fra en liger vil være mye mer dødelig enn i et bitt fra en løve eller tiger.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger har 30 tenner.
liger har 30 tenner. 

En liger er kapabel til å spise mer enn 45 kg kjøtt i løpet av en dag. De som passer på dyrene, gir aldri dem mer enn 13 kg kjøtt, for å unngå overvekt på dyrene. Dette anses som en god diett for en frisk liger. Tigre og løver konsumerer betraktelig mindre kjøtt, da 4-5 kg er mer enn nok. Denne statistikken viser at ligrene konsumerer større mengder kjøtt enn noen kjøttetende patterdyr i verden. I følge Dr. Antle, gir han sin liger (Hercules) omtrent 4-5 kg kjøtt daglig. Han kunne gitt ligeren mer, men han vil da legge på seg så mye at han vil ha problemer med å gå.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger spiser 45 kilo kjøtt
liger spiser 45 kilo kjøtt 

En annen veldig viktig ting ved ligere er farten deres. Når det kommer til hastighet er de veldig raske. I følge dr. Antle er en liger i stand til å oppnå en maksfart på 96 km i timen. (60 miles) Dette er til og med fortere en tigeren. Men i følge noen andre kilder er ligere i stand til å komme opp i en fart av 80 km i timen (50 miles). Denne farten er den samme som hos tigrene. Løver er i stand til å oppnå en fart av 64 km i timen (40 miles). På basis av disse fartsanalysene kan vi derfor konstantere at ligeren er det nest raskeste kattedyret i verden etter geparden, som holder en fart på rundt 128 km i timen (80 miles).

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger raskeste hastigheten er mer enn 80 kilometer i timen.
liger raskeste hastigheten er mer enn 80 kilometer i timen. 

En annen veldig viktig ting ved ligere er farten deres. Når det kommer til hastighet er de veldig raske. I følge dr. Antle er en liger i stand til å oppnå en maksfart på 96 km i timen. (60 miles) Dette er til og med fortere en tigeren. Men i følge noen andre kilder er ligere i stand til å komme opp i en fart av 80 km i timen (50 miles). Denne farten er den samme som hos tigrene. Løver er i stand til å oppnå en fart av 64 km i timen (40 miles). På basis av disse fartsanalysene kan vi derfor konstantere at ligeren er det nest raskeste kattedyret i verden etter geparden, som holder en fart på rundt 128 km i timen (80 miles).

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger raskeste hastigheten er mer enn 80 kilometer i timen.
liger raskeste hastigheten er mer enn 80 kilometer i timen. 

Så langt har det aldri blitt bevist på at ligere har eksistert i vill tilstand. Men samtidig har det lite tid og energi blitt brukt på å undersøke hvorvidt dette faktisk har skjedd. Det eksisterer noen kilder som forteller om ville ligere. I Gir-skogen, et område i India, overlapper territoriene til løver og tigere. Noen, også noen eksperter, tror at ville ligere har eksistert her for hundretusener av år siden. Men så langt har ingen håndfaste bevis dukket opp.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Vill liger er bare mulig å finne i india.
Vill liger er bare mulig å finne i india. 

Løver og tigere er fiender i vill tilstand. Ifølge Nathional Geographic-serien "Indias siste løver" har tigere større kroppsmasse og kan drepe en løve. Men muligheten av at tigere og løver kan ha parret seg kan ikke ignoreres, gitt at populasjonen av begge gruppene vil øke som følge av det. Dr. Antle sier at gitt hundretusener av ligere og hundretusener av løver, så er det en sjanse for at territoriene også ville overlappe. Dette kan også indikere at det er en sannsynlighet for at ligere har eksistert i vill tilstand også i forhistorisk tid.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger Kvinnelige Bilde.
kvinnelige liger bilde. 

En liger brøler som en løve og puster som en tiger. Ligers besitter både stemmene til løven, så vel som tigrene. Noen mennesker tror at ligers har en personlighetsforstyrrelse. Dette er ifølge mange, en gal myte med ligers. Ingen studier har endelige bevis for at ligers har noen tegn på atferdsmessig lidelse. Noen mennesker tror at de sitter fast i en dobbel tankegang om hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre! Ifølge mange Liger eksperter, er også dette en svært gal myte om ligers. Grunnen til det, er at de har personlighet som gjør dem både klok, og atferdsmessig kloke på akkurat samme måte som tigre og løver. Den er en blanding av tiger og løve, som gjør at den kan få og arve det beste fra både en tiger og så vel som en løve.

Forskjellige forfattere har skrevet at ligere har et kort liv. Denne påstanden finnes det ikke noen solide bevis for. Det er sant at i de fleste saker dør ligerene rett etter de er født. Men 50% av tigerungene og løveungene dør også tidlig etter fødselen. Den eldste ligeren registrert er 24 årog het Shasta.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger Leve Lenge.
Liger Leve Lenge. Informasjonen som liger levende kort er ikke sant. 

Ville løver lever kun 10-12 år, mens ville tigere lever rund 10-15 år. Løver i fangenskap kan bli opptil 15-20 år, og det samme gjelder for tigere. Ligere har også samme statistikk. I dette webprosjektet av ligerworld.com, har ligere levd slik som løver og tigere. Disse statistikkene er spesielt for de voksne ligerene. For eksempel ble en liger i Bloemfontein på 60-tallet 17 år gammel. En av ligerene i Wisconsin Animal Sanctuary i USA ble 21 år. Selv om det er en mindre populasjon av ligre i verden, og med disse resultatene av høyere alder, vil det bli feil å si at ligere har et kortere liv.

Det er går også rykter om at ligers har nyreproblemer. For å verifisere dette har ligerworld.com gjennomgått en undersøkelse av ulike ligers og deres død. Av 15 liger var det bare 2 av dem som hadde en dødsårsak grunnet nyresvikt. En av ligene var 24 år gammel og døde derfor av alderdom. Den andre var mer enn 12 år gammel noe som også blir betraktet som ganske gammelt. Det er derfor feil at liger har sårbare nyrer og høy risiko for nyresvikt. Det at det finnes få liger og at muligheten for nyresvikt ligger på 1,5 av 10 liger er derfor ikke en noe man skal uroe seg for.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger leve sunt.
liger leve sunt liv. De lever et normalt liv. De lever akkurat som løver og tigre. 

Når det gjelder egenskapene til Ligeren har den oppførselen fra både løve og tiger. Ligeren er veldig sosial og denne egenskapen kommer fra løven. Ligeren elsker å svømme i vann, denne egenskapen er fra tigeren. Når ligeren begynner å bli eldre, så har de fortsatt en veldig mild væremåte og personalitet. På en annen side, løvene når de begynner å bli eldre, så blir de ofte glupske og terretoriale og de tolererer ikke menneskelig innblanding, selv en trener de har hatt siden de var små.

Blant alle ryktene om liger, er en av dem at en hunntiger må gå igjennom et keisersnitt, slik at en liger unge kan bli født. Denne påstanden hevder at liger unger er større enn løve og tiger unger. Dette er en feil påstand. Liger unger er på nesten samme størrelse som tiger og løve unger. Men veksten av en liger er mye større enn hos tigre og løver. Forskningen av ligerworld.com har enda ikke funnet et eneste tilfelle hvor en hunntiger har gjennomgått et keisersnitt for føding av liger. Videre har det ikke vært noen rapporter om at en hunntiger har død under fødsel av en liger. Følgelig, alle disse påstandene om keisersnitt og liger er feil.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
liger unger vokse raskere.
liger unger vokse raskere. Liger unger fødes normalt. 

Ettersom Løver og Tigere er utryddningstruede arter har mange land satt et stopp for kryss-oppdrett mellom løver og tigere. Taiwan er et slikt eksempel. I ett nylig tilfelle i Taiwan ble en mann dømt til å betale 1500 US dollars i bot for illegal oppdrett av Ligre i Taiwan. På den andre siden, kryss-oppdrett av Løver og Tigere er legalt i de fleste stater i USA. Det kan være forskjellige årsaker til dette, en av dem er at det er et stort antall tigere og løver i verden. Dette tilstrekkelig store antallet av tigere og løver dikterer at manipulering av dyreartene kan skje. På den andre siden har dyrevernere gått inn for totalforbud mot oppdrett av Ligere.

Listen over feil forutsetninger, myter og gale forestillinger om ligere er enorme. En slik misforståelse er at ligere er infertile. Dette er helt feil også. Ifølge Dr. Antle som har mer enn 20 års ligere erfaring sier at det er en veldig gal forestilling å si at ligere er infertile. Ifølge ham, det ligere reprodusere. Kvinne ligere reprodusere mye bedre enn den mannlige ligere. I en annen studie ble det funnet at den mannlige ligere har samme nivå av testosteron som for løver og tigre. Selv for en ytterligere bevis, har kvinnelige ligere født i fortiden i tillegg til å reprodusere li-Liger, ti-Liger etc.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
 Liger ser buret.
Liger ser buret. Denne enorme Liger navn var Hobbs. Owner  

Et stort spørsmål angående "the ligers" er hvorvidt de kan bære (holde oppe) en slik stor kroppsvekt. I følge Dr. Antle, en "liger's" kroppsbygning enorm. Kroppen til "the liger" er i stand til å bære (hode oppe) vekten "the liger" legger på seg. "Ligers" har enorme kjever, kraftig beinbygning, større skjelett struktur og større muskler. Kroppen til "the liger" er bygd for å tåle enhver vekt den legger på seg. En "liger" er i stand til å løpe i 96 km/t som også er et bevis på, til tross en slik kroppsvekt, er fullt i stand til å løpe fort. Hvis kroppen ikke hadde vært bærekraftig slik stor vekt, ville den bare kunne ha gått noen få skritt. Derfor, er det en og annen tvil om "the ligers" at kroppen ikke kan tåle slik stor vekt. Dessuten, det er ikke funnet noen bevis som spesielt indikerer at en "liger" som har slik stor vekt hadde en ikke bærekraftig kropp til å nekte et slikt press.

Det er en stor sak om etikk i avl av ligere. Mange folk vil si det er upassende å avle krysninger av disse to kattene. Det ansès som svært uetisk siden det bryter med etiske prinsipper i naturen. Men, andre avler opp ligere bare for vitenskapelige forsøk. Men på den andre siden har du mennesker som avler opp dyrene for finansielle fordeler, noe som er totalt uetisk. Dr. Antle som har mer en 20 års erfaring med disse dyrene sier det ikke er noen god idè å ha disse dyrene som kjæledyr. Men han tror at avling av ligere er en helt realistisk ting som også ville ha skjedd ute i naturen, der det ville vært tigere og løver som deler territorium. Derfor, for han så er det etisk og avle opp ligere.

I USA er handelen med store katter en multimillionær forretning. USA har den største bestanden av tigere i hele verden. Det er vanskelig å finne flere ville tigere enn i USA. Dessverre er stort sett alle av disse dyrene i fangenskap. Innenfor handelen med kattedyr, er handelen med ligere den dyreste og mest lukrative. (Ligere er en blandingsrase som oppstår når en hannløve får avkom med en hunntiger.) Mange av dyreparkene og dyreklinikkene vil helst adoptere ligere. Det økende antallet på besøkende gir større økonomiske strømninger til disse klinikkene og dyreparkene.

Forskjellige undersøkelser har vist at ligers (fl.t. en krysning mellom løve og tiger i fangenskap), ikke er like farlige som løver. Ifølge Dr. Antle er de godt sosialisert og har et mildt lynne. Men dette avhenger selvfølgelig av hvilke omgivelser de befinner seg i, og hva slags trening de har fått. I 2008 ble en trener på et dyrereservat drept av en liger som het Rocky. Siden Rocky ikke var helt tam, fikk ingen lov til å nærme seg ham. Han hadde vokst opp under dårlige forhold og var adoptert av reservatet. Ingen hadde full oversikt over Rockys fortid, men man antok han hadde blitt mishandlet. Derfor fikk dyrepasserne bare mate ham fra utsiden av innhegningen.

Ligers tiltrekker seg en hel del mennesker på grunn av deres store, giganstiske kroppsstørrelse. Uansett så blir folk meget overrasket over Ligerene når de hører om dem. Det finnes mennesker som prøver, og greier å skape en kryssning, en hybrid mellom løver og tigre. Resultatet blir da Ligers. Etter de har alet de fram, blir de ofte solgt til en tredje part. Alt for ofte så blir de solgt til individer som bare tar vare på dyret i den aller første tiden. Når dyret blir for stort så forlater eieren dyret til seg selv. Noen Ligers er heldige, de kan ende opp på såkalte fristeder. Andre igjen er mer uheldige, og resultatet kan bli veldig stygt.

Peter Getz, en stor katte trener og frivillig, ignorerte disse advarslene og gikk inn i buret til en Liger, som heter Rocky, for å mate han. Uheldigvis ble han brutalt angrepet og senere etter en dag, døde Peter Getz av skadene Ligeren Rocky pådro han. Det var den første Liger ulykken i verden. Før denne har det blitt rapotert at en Liger har skadet kneet til en liten jente, men den ble skutt av faren til jenten. Faren til denne jenten var egentlig eieren av Ligeren.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
 

dd

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK