Liger - Ligern - Information, Upplysning, Bilder, Filmer och Forskningasartiklar


Ligern är en korsning mellan två stora katter. Ligern är en avkomma från ett manligt lejon och en kvinnlig tiger. Därav är ligern en blandras mellan två panterarter. För närvarande förekommer inte denna blandras i det vilda utan bara i fångenskap. Ligern äter enbart kött och är den största köttförbrukaren av alla köttätare världen över. Ligern är den största av alla kattraser samt den största av köttätare i världen. Både lejon och tigrar är mindre än halva storleken jämfört med ligernn.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Liger Svenska.
Ligern är de största katterna på jorden. 

Ligrar har avsiktligt avlats fram under de senaste 200-300 åren. Lejon och tigrar har alltid ansetts som en symbol för styrka och kraft. Därför var de mycket populära bland kungar och furstar. Historiska bevis kan sägas bevisa att 1799 var då den första ligerunge någonsin fötts i världen. Indien blev det första landet att ha ligerungar som fötts avsiktligt. Detta bevis baseras på den målning av ligrar som gjordes 1799. Därför är det mycket möjligt att en liger skulle kunna ha fötts före tidpunkten före målningen också. Ligeruppfödning upprepades senare i olika länder som Frankrike, Tyskland och England under 18- och 1900-talen. Den första ligern i USA, föddes 1948 - ligern Shasta. Den första ligern född i Kina var 2001, första ligern i Sydkorea föddes under 1997, den första ryska Ligern omkring 2004. Sedan föddes även en i Taiwan augusti 2010.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En liger i Kina.
En Liger I Kina. Det finns 20 liger i Kina. 

En ligern är en korsning mellan en lejonhane och en tigerhona. Ligrar är mer än dubbelt så stora som lejon och tigrar. Det finns ett litet antal ligrar runtom i världen, eftersom parning sker i fångenskap, och de inte lever i vilt tillstånd för tillfället. Enligt olika källor uppskattas antalet ligrar i världen ligga på ungefär 100 stycken. 1972 fanns det bara en liger i världen, Shasta. USA har högst antal ligrar i världen, ungefär 30 stycken. Kina ligger tvåa med ungefär 20 stycken. Dessa siffror är från 2010.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En liger i Ryssland.
En liger i Ryssland. Det finns cirka 4 liger i Ryssland. Foto  

Ligern är det största kattdjuret i värdeln tillsammans med alla pantrar . Det är för att ligerar är väldigt tunga och har en gigantiskt kroppsstruktur en normal liger kan väga 410 kilo. Den högsta vikt som någonsin uppmätts för en liger är 727 kilo. Ligern brukade bo i Wisconsin, USA. Andra kattdjur som tigrar och lejon väger nästan hälften så mcyket som ligrar. En tiger kan nå en vikt av 270 kilo och ett lejon 230. Det gör ligern till det största kattdjuret på jorden.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En lat letar trotta liger.
En lat letar liger. Liger sova 20 timmar om dagen. Foto  

Ligrar är också de längsta kattdjuren som finns. De kan upp till 3,7 meter långa. Bland fyrbenta djur är 3,7 meter det längsta som någonsin uppmätts. T.o.m den afrikanska buffeln som är så stor, är bara 3,3 meter lång. Tigrar å andra sidan är nästan 3 meter långa och lejon är 2,4 till 2,7 meter. Ståendes på bakbenen kan en liger utan problem nå upp till kanten av en dubbeldäckare och det har ligern Hercules visat är möjligt.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Ett nyfött liger unge.
Ett nyfött liger unge. En liger ungen är exakt samma i storlek än lejonet och tigern unge. Foto  

Ligern har en enorm kroppsbyggnad. Deras ben är större och tyngre, och de har större tänder. En ligers gap är lika brett som en människas axelvidd. Jämfört med tigrar och lejon är ligern därmed större, inte bara i kroppsmassa, men även när det gäller enskilda attribut. Även benen är större än hos de båda andra arterna. Bakbenen hos en liger är ofta 1,2 meter långa. Men från frambenens tår till öronens toppar kan de bli upp till 1,8 meter. Därmed är en vanlig liger avsevärt större än lejon och tigrar i alla avseenden. Det är alltså inte bara vikten, utan även kroppens struktur som gör den störst.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En kvinnlig hona liger
En kvinnlig liger. Kvinna liger är mindre än manliga liger. Foto  

En liger har ett randigt skinn. Dessa ränder liknar precis en tigers ränder till formen. Till färgen är ligerns ränder väldigt mörka, men det finns dock inga helt svarta ränder, de är snarare mörkt bruna. Skinnets bakgrundsfärg liknar lejonets skin, ungefär blekbrun. Ligerns ränder är väldigt klara och starka när den är ung. Men när ligern blir äldre bleknar ränderna och blir ibland svåra att se.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Ligerr tittar besökare.
Ligerr tittar besökare. Liger har mycket lugn person. 

Ligerns fysik och form liknar lejonets. I vissa fall har hanen man, men i vissa fall har hanarna ingen man. Det beror faktiskt på vilka olika attributer de ärver från sina föräldrar. Manen hos en liger är inte speciellt stor. Om en liger har man är den väldigt naturligt välvårdad. Lejon däremot har väldigt grova manar, som buskar. Medans Ligerns svans liknar tigerns, svansen har även ränder. Emellertid i vissa fall så liknar den exakt en tigers svans. Änden på en ligers svans är vanligtvis svart.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En lat letar liger
En lat letar liger. Djurparken liger vanligtvis lata. Foto Victor. 

Det finns väldigt lite kunskap om varför Ligers växer sig mycket större jämfört med sina föräldrar som är Lejon och Tigrar. Det utförs fortfarande mycket forskning för att förstå vad det är som orsakar fenomenet. Forskare har hittat en ledtråd hittills; Ligers saknar något, vilket är ett växt-inhiberande hormon. Detta gör att Ligers växer sig mycket större. Dett fynd har likväl kritiserats hårt för att ifall Ligers saknar detta hormon, varför stannar deras fysiska växande efter 8 till 9 år? Därav finns det ingen solid förståelse för den exakta orsaken till den stora kroppsmassa Ligers har i förhållande till andra kattdjur.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En liger spelar med pinnar.
En liger spelar med pinnar. Unga liger är mer lekfull än mogna liger. Foto 

En annan mycket viktig egenskap hos ligern är deras hastighet. I fråga om snabbhet är ligern mycket snabb. Enligt Dr Antle, kan en liger uppnå en maxhastighet på 60 miles per timme. (97km/timmen) Detta gör Ligern snabbare än tigern. Enligt andra källor, kan ligers nå en maxhastighet på 50 miles per timme. (80km/timmen) Denna hastighet är likvärdig med tigerns. Lejons maxhastighet är 40 miles per timme (64km/timme). Baserat på denna information så är ligern det näst snabbaste kattdjuret i världen efter geparden som med sina runt 80 miles per timme (129km/timmen) är det snabbaste kattdjuret på jorden.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En liger vila.  

Vid en enda måltid kan en liger äta mer än 45 kilo kött. Men djurskötaren och ägare vill inte göra ligers feta. Vanligtvis ger de ligers ungefär 14 kilo kött på en dag. Detta är en bra kost för en hälsosam liger. Å andra sidan äter lejon och tigrar cirka 4 till 6kilo kött på en dag inte mer än så. Statistiken visar att ligers äter större mängd kött än något annat rovdjurs däggdjur på jorden. Enligt Dr antle ger han sin liger Hercules cirka 11 till 14 kilo kött på en dag. Han sa att han kan ge honom mer men det kommer att göra honom fet och han kommer att få mera tyngd och det kommer även att göra att han inte kan gå med denna vikt.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En sömnig letar liger.
En sömnig letar liger. En liger kan sova mer än 20 timmar.  

En ligrar beteende består av en blandning av både lejon och tiger. Vissa tror, när det kommer till beteende att en liger står högre än både tiger och lejon. Ligerar är väldigt sociala. Denna egenskap kommer från lejonet. Ligrar älskar att simma i vatten. Denna egenskap kommer från tigern. Även när Ligrar blir gamla behåller dom sitt milda beteende. Medans lejon blir vildsinta och territoriella vid hög ålder, dom tolererar inte mänsklig kontakt, även från tränare från barndomen.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
En liger kysser sin herre.
En liger kysser sin herre. Ligrar är mindre vildsint än lejon och tigrar. 

Diverse författare har skrivit att ligern har en mycket kort livscykel. Det finns dock inga entydiga bevis som styrker att så är fallet. Det är sant att i de flesta fall när ligerungarna föds så dör de inom kort. Dock gäller liknande sak även för tigerungar då 50% av dessa dör inom kort och nästan lika stort antal lejonungar dör även de kort efter födseln. Den högsta uppmätta åldern för ligern är 24 år vilket var åldern på ligern Shasta.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK 
Ligern Rocky
Ligern Rocky. Ligern Rocky är de mest brännande liger i världen. 

Lejon i vilt tillstånd lever endast tio till tolv år. Tigrar i vilt tillstånd lever cirka tio till femton år. Lejon i fångenskap lever i cirka 15 till 20 år, vilket även gäller för tigrar i fångenskap. Samma statistik gäller också för ligers. I projektet, ligerworld.com så har ligern levet ett normalt live i linje med lejon och tigrars normala leverne. Vidare statistik för ligern visar till exempel en liger i Bloemfontein som levde i 17 år under 1960-talet. En liger vid Wisconsin djurreservat i USA levde i 21 år. Med tanke på deras låga antal i världen är det genom genererade result mycket svårt att fastställa hurvida ligern har en kort livscykeln eller ej.Ligrar växa snabbare än lejon och tigrar. Även en liten ligern unge växer snabbare än ungar av tigrar och lejon. En 60 dagar gammal ligern är ungefär 16 pounds i termer av sin vikt. Även vid samma ålder, det tigerungar väger runt 9 pounds. En 90 dagar gammal ligern unge väger ca 36 pounds. Å andra sidan tar det ca 120 dagar för en tiger unge att få en vikt på 36 pounds. Vid tidpunkten för födseln, både liger och tigerungar är av samma vikt. Detsamma gäller om lejon och liger som ungar också. Detta är en tydlig indikator på att den procentuella ökningen av liger ungar är mycket snabbare än tiger eller lejon ungar.Hittills har man inte hittat något som bevisar att Ligern kan ha levt i vilt tillstånd. Å andra sidan så har mycket små ansträngning gjorts för att ta reda på om så har varit fallet. Det finns dock några rapporter som tyder på detta. Gir Forest är en nationalpark i Indien och ett territorium där lejon och tigrar överlappar varandra. Personer och även experter tror att Ligern kan ha levt här för hundratusentals år sedan. Tyvärr har ännu inga bevis på detta spårats.Det finns vissa rykten och spekulationer om att ligrar är benägna till blindhet och det inte har en bra vision. Detta är en annan vanföreställning och det är inte sant alls. Denna forskning av ligerworld.com har inte sett en enda liger som har ett visionärt problem. Denna forskning har beakats information om 20 ligrar, och inte hittat en enda liger kring att dem skulle ha ett visionärt problem. Därför blindhet och visionära begränsningar för ligrar bara begränsat till de ryktena. Om vi frågar någon stor katt expert kommer dem att säga att visionen om denna ligern är skarp som en prick.

Olika undersökningar har genomförts för att förstå möjligheterna för pyometra inom vildkatter. Dessa omfattar även ligrar. Men resultaten av undersökningen tyder på att chansen för att ligrar ska utveckla pyometra i något skede av sitt liv är väldigt liten. I själva verket är ligers mindre sårbara för livmoderinflammation. Jämfört med ligrar så är honorna mer benägna att utveckla pyometra, medan tigerhonor har svårare att utveckla pyometra. Ligerns förmåga att vara mindre sårbar för pyometra är ett annat viktigt bevis på att dessa djur har ett mycket starkt immunförsvar och de är inte känsliga för olika sjukdomar.

Bland de rykten som figurerar om ligrar, är det ett som säger att tigerhonan måste göra ett kejsarsnitt för att kunna föda en ligerunge. Detta påstående skulle i sådana fall innebära att ligerungar är större än tiger- och lejonungar. Det är fel. Ligerungar är i ungefär samma storlek som lejon- och tigerungar, däremot växer de mycket fortare. Undersökningar från ligerworld.com har inte kunnat påkalla ett enda fall där tigerhonan skulle ha behövt ett kejsarsnitt för att kunna föda en liger. Utöver det så har det inte heller funnits någon rapport som säger att en tigerhona dött under födseln av en liger. Följaktligen är alla påståenden om kejsarsnitt och ligrar fel.

Det finns även rykten om att ligers har problem med njurarna. För att undersöka om dem verkligen har njurproblem, genomgick ligerworld.com en studie av olika ligers och deras död. I studien visar det att 2 av 15 ligers dog av njursvikt. En av dessa var 24 år och hade redan levt sin normala livslängd. Den andra ligern var över 12 år och hade också levt största delen av den normala livslängden. Det är ett till felslut att ligers finns riskzonen för njursvikt. Med tanke på att det finns få ligers, har man kommit fram till att risken för njursvikt hos varje liger är 1.5 av 10. Vilket man inte ser som ett stort problem.

Ligrar intresserar många människor för deras stora, gigantiska mammutliknande utseende. När folk får höras talas om ligrar blir de ofta mycket förvånade. Med detta i åtanke låter flera djurägare avsiktligt avla lejon och tigrar för att föda upp ligers. Efteråt säljer de dem till tredjeman. Relativt ofta säljs de till individer som endast tar hand om djuren under deras första månader för att när de blir större överges. De ligrar som har tur hamnar i ett naturreservat eller så slutar det väldigt illa för dem.

Listan av villfarelser, myter och felaktiga föreställningar om ligrar är lång. en av alla missuppfattningar är att ligrar är ofruktbara. även denna missuppfattning är fel. enligt dr. Antle, som har mer än 20 års erfarenhet av ligrar säger att det är en galen missuppfattning att ligrar skulle vara ofruktbara. enligt honom förökar sig lifrar. honorna fortplantar sig mycket bättre än hanarna. i en annan studie har man upptäkt att hanarna har samma halt av testosteron som lejon och tigrar. ett ytterligare bevis är att honorna förr har fött ungar, samt reproducerat li-ligers och ti-ligers. etc.

Då lejon och tigrar är en utrotningshotad ras har flera länder satt stopp för avlingen av ligern ( korsning av lejon och tiger) Taiwan är ett av de länder som stoppat avlen av ligern. i ett nyligen uppmärksammat fall i Taiwan bötfälldes en man för illigal uppfödning av ligern och fick böta 1500 US Dollars. Dock är uppfödningen av tigrar såväl som lejon helt lagligt i majoriteten av statterna i usa.detta kan vara en av många anledningarna till att usa har ett större antal av världens lejon och tigrar. dock anses lejon och tigrar utrotningshotade i den delen av världen och tillåts dörför att avla korsningen lejon tiger( ligern)

Det råder inget tvivel om att ligern har ränder som en tiger och kroppsbyggnad som ett lejon. Ligerns ränder är också intressant att studera. Tigern har mörka ränder. En ligers ränder är också mörka men inte så skarpa som en tigers och kan uppfattas som bruna. Mönstret på ränderna är exakt som hos en tiger. Vad man dock bör komma ihåg är att en tigers ränder är unika för varje exemplar och detta gäller också för ligern.När ligerns ungar föds är deras ränder mycket mörka näst intill svarta. När de växer upp så ändrar sig färgen och ränderna blir bruna. I högre åldrar tenderar ränderna att blekna och i några fall så bleknar dom nästan helt. Detta har man observerat i foton på ligrar där ungarna har mycket tydliga ränder medan de äldre har ett blekare mönster.

Man kan alltså urskilja tre faser hos färgen på en ligers ränder. I första fasen är ränderna mörka eller svarta, i andra fasen så blir de bruna och i tredje fasen har de ljusnat så mycket att det kan krävas koncentration för att upptäcka dessa. Frågan kvarstår varför ligerns ränder bleknar under en ligers livstid.Det finns en viktig slutsats som ligerworld.com drar på grundval av de bildbevis som finns. Där kommer man fram till att ligrarna har fler ränder än tigrarna. Även om ränder och prickar på ligern är svagare än hos tigern så finns det tydliga fotobevis på att ligerns ränder är fler till antalet.

     Linkedin    Google+    Pinterest    VK